Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng đấu giá Quyền thuê tài sản

(1/13/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá tài sản là: Quyền thuê mặt bằng nhà Hội trường B (tầng 1 và tầng 2), diện tích 1550 m2 của Khách sạn Công đoàn Hải Phòng; Địa chỉ: Số 12 Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

- Giá khởi điểm: 250.000.000 đồng/01 tháng.

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật (tiền thuê đất, các loại thuế, phí, lệ phí khác sẽ do bên thuê tài sản chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của Nhà nước).

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

- Thời gian thuê: 05 năm.

- Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Công đoàn Hải Phòng; Địa chỉ: Số 12 Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/01 đến ngày 29/01/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 18/01 và ngày 19/01/2021 tại Khách sạn Công đoàn Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 27/01 đến ngày 29/01/2021.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 30 ngày 01/02/2021.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678.680.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên.

Các tin khác