Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên đấu giá tài sản

(1/13/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

  Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND Thị trấn Mường Ảng.

Địa chỉ: Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

- Tài sản đấu giá: Tài sản nhà nước bán thanh lý (01 Xe vệ sinh môi trường loại xe tải ben Nhãn hiệu QINGI; màu sơn xanh; Biển kiểm soát : 27A-3328; Năm sản xuất : 2008; Năm đưa vào sử dụng : 2009; Số máy: QC495QQ080510787G; Số khung: RPMDV2DBX8N040284, đã qua sử dụng).

- Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu đồng)

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế GTGT (VAT) và chưa bao gồm phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) /tối đa không hạn chế.

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm của tài sản: 1.800.000 đồng. (Mộ triệu tám trăm nghìn đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước từ 7 giờ ngày 19/01/2021 đến 17 giờ ngày 21/01/2021 (Trong giờ hành chính)

Tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm DVĐGTS hoặc nộp vào số tài khoản: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên. Người thụ hưởng tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Thời hạn, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 7 giờ ngày 13/01/2021 đến 17giờ ngày 15/01/2021 trong ngày làm việc tại nơi có tài sản: UBND thị trấn Mường Ảng. Địa chỉ: Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và nhận hồ sơ và phiếu trả giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá, và nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 7 giờ ngày 11/01/2021 đến 17 giờ ngày 19/01/2021 (trong giờ ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự. Trừ những người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Dự kiến vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 22/01/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048./.

 

Các tin khác