Skip to content

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 2.738 tỷ đồng

(9/10/2018)

Báo cáo của Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, 8 tháng của năm 2018, cơ quan này đã ban hành 235 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với số tiền hoàn là hơn 2.738 tỷ đồng.

Trong số 235 quyết định hoàn thuế, có 220 quyết định hoàn thuế xuất khẩu, với số tiền gần hơn 2.500 tỷ đồng; hoàn dự án đầu tư 9 quyết định, với số tiền 230,4 tỷ đồng; hoàn giải thể 6 quyết định với số tiền 1,97 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vụ cũng đã hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2.558 quyết định, với số tiền 27,6 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc giải quyết hoàn thuế GTGT, cơ quan thuế cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT.

Báo cáo cho thấy, đến tháng 8/2018, cơ quan này đã ban hành 197 quyết định thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, với số tiền là 1.664,9 tỷ đồng. Trong đó, có 164 quyết định hoàn thuế GTGT ban hành của năm trước, với số tiền là 1.408,6 tỷ đồng, kết quả đã truy hoàn và phạt 3,67 tỷ đồng, đã nộp vào NSNN 3,65 tỷ đồng (bao gồm truy hoàn và phạt năm 2017).

Hiện còn tồn 197 quyết định hoàn thuế GTGT chưa thanh tra, kiểm tra, với số tiền hoàn thuế tương ứng là 2.198 tỷ đồng (bao gồm của năm 2017 và năm 2018). Tuy nhiên số quyết định hoàn này vẫn còn trong hạn quy định để thanh tra, kiểm tra.

Ngoài việc kiểm soát tốt công tác hoàn thuế, Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu cũng làm tốt công tác kê khai thuế. Báo cáo cho thấy, 8 tháng của năm 2018 có 13.226 tổ chức, cá nhân đăng ký mới (bao gồm: 1.335 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác; 691 hộ kinh doanh cá thể; 11.200 cá nhân nộp thuế TNCN).

Có 778 tổ chức ngưng, nghỉ kinh doanh (318 doanh nghiệp bỏ trốn mất tích, 301 tổ chức ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực, 159 tổ chức ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế), 174 tổ chức tạm ngừng kinh doanh và 23 tổ chức đăng ký kinh doanh trở lại.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, hiện toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 12.701 tổ chức đang hoạt động, trong đó 10.858 doanh nghiệp và 1.843 tổ chức kinh tế, tổ chức khác. Trong đó gồm 8.046 công ty TNHH, 1.729 công ty cổ phần, 959 doanh nghiệp tư nhân, 55 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 1.014 đơn vị sự nghiệp, 88 hợp tác xã.../.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam