Skip to content

Cải cách ngành Thuế thay đổi tích cực theo từng năm

(9/13/2018)

Sáng 13/9, Đoàn giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn.

Các dịch vụ thuế điện tử đã được nhân rộng cả nước

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, việc cải cách hành chính thuế nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, cơ quan Thuế các cấp đã triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể, trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với 21 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và được chi tiết thành 43 sản phẩm đầu ra; ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về đẩy mạnh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với 32 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và được chi tiết thành 54 sản phẩm đầu ra…Nội dung nhiệm vụ bao gồm cả việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy để tạo cơ sở pháp lý dễ dàng, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chia sẻ về kết quả đạt được, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, với những nỗ lực về cải cách công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế, đến nay hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc với gần 100% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Tổng cục Thuế cũng đã ký kết hợp tác và kết nối với 49 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế.

Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng đã triển khai dịch vụ hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực. Đặc biệt, dịch vụ hoàn thuế điện tử đã được triển khai tại tất cả các cục thuế trên cả nước với tổng số hồ sơ trên hệ thống được giải quyết hoàn là hơn 10,8 nghìn hồ sơ tính đến hết tháng 8/2018.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, việc cải cách thủ tục hành chính và hành chính nhà nước nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia luôn là yêu cầu đặt ra hàng đầu đối với Chính phủ, và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của Bộ Tài chính cũng như của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

“Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tài chính đã rất quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách thể chế, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và không ngừng hiện đại hóa, đổi mới quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin,... để nâng cao mức độ thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về thuế và hải quan. Những kết quả cải cách như trên đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội và cộng đồng người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận”, thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định.

Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách thuế

Tại buổi làm việc, đại diện cho các Ban, ngành Trung ương, các Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, các thành viên của Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính nói chung, Tổng cục Thuế nói riêng đã đạt được.

Các đại biểu cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Thuế cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa những ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tránh để xảy ra sai sót, vướng mắc khó khăn cho người nộp thuế và doanh nghiệp, nhất là những vấn đề liên quan đến khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và triển khai hoá đơn điện tử.

Trước những kết quả mà Tổng cục Thuế đã đạt được, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm đến chương trình giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cùng các tổ chức, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. 

Theo ông Trần Thanh Mẫn, một vài năm trở lại đây đã chứng kiến sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý của ngành Thuế. Sự thay đổi đó được thể hiện bằng những con số cụ thể như hơn 99% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử; 97,8% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 88,7% doanh nghiệp được hoàn thuế điện tử. Ngành Thuế đã thực sự tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng cả nước. 

Qua kết quả làm việc sơ bộ giữa Bộ Tài chính và đoàn giám sát có thể thấy, qua mỗi năm Bộ Tài chính đã phát huy những thế mạnh đồng thời khắc phục được những mặt yếu kém còn tồn tại. Từ đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phải tăng cường công tác tuyên truyền trong nội bộ và tới từng người dân xung quanh những cải cách thuế để làm sao từng hộ sản xuất kinh doanh, từng người dân đều có thể thực hiện tốt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Tổng cục Thuế phải tiếp tục tinh gian biên chế, đảm bảo bộ máy quản lý tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phải đi đôi với tinh giản biên chế để làm sao máy móc có thể thay thế con người. 

Đồng thời, ngành Thuế phải tiếp tục đẩy mạnh chống thất thu thuế, giảm số nợ thuế hàng năm, đấu tranh mạnh mẽ với doanh nghiệp trốn thuế và có giải pháp thu hồi nợ thuế. Phải làm sao tạo điều kiện tốt hơn nữa cho doanh nghiệp hoàn thuế điện tử.

Với những chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định, kết quả giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã ngày hôm nay đã thể hiện rõ những nỗ lực của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các Cục Thuế/Cục Hải quan địa phương thực hiện trong thời gian qua.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng cho rằng, công tác giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và những mong muốn, kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp để kết quả cải cách được hiệu quả hơn nữa. 

Theo BaoHaiquan