Skip to content

Quảng Ngãi: 8 tháng, thu hồi trên 48 tỷ đồng nợ thuế

(9/5/2018)

Ông Nguyễn Văn Luyện, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, 8 tháng đầu năm bằng các biện pháp nghiệp vụ trong công tác quản lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, đơn vị đã thu hồi trên 48,4 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Chia sẻ về công tác thu nợ, đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, 8 tháng đầu năm đơn vị đã ban hành 55.458 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp trên tổng số 69.338 lượt người nợ thuế phải ban hành thông báo, đạt 79,3%.

Cùng với đó, đơn vị cũng ban hành 633 lượt quyết định cưỡng chế tài khoản của 500 doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên; 110 quyết định cưỡng chế hóa đơn với số tiền cưỡng chế là 40,5 tỷ đồng; 14 văn bản đề nghị cơ quan cấp phép thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề với số tiền cưỡng chế là 7,9 tỷ đồng.

Cùng với đó, đơn vị đã công khai 1.670 lượt thông tin người nợ thuế dây dưa, chây ỳ nợ thuế trên website ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Trong đó, có 515 lượt doanh nghiệp bị công khai; có 1.155 lượt hộ kinh doanh bị công khai.

Chia sẻ thêm về tình hình nợ thuế trên địa bàn, đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, tính đến 31/8/2018, tổng nợ thuế trên địa bàn cơ quan thuế đang quản lý là 565 tỷ đồng. Trong đó, riêng tổ hợp nhà thầu Technip nợ 161,5 tỷ đồng, tăng 37,6 tỷ so nợ đầu năm, tương ứng tăng 7%. Một số đơn vị có tỷ lệ nợ thuế tăng cao là: thành phố Quảng Ngãi tăng 17,3 tỷ đồng, tăng 18%; huyện Bình Sơn tăng 7,6 tỷ đồng, tăng 34%; huyện Tư Nghĩa tăng 3,3 tỷ đồng, tăng 20%; huyện Đức Phổ tăng 4,3 tỷ đồng, tăng 46%, huyện Sơn Hà tăng 1,3 tỷ đồng, tăng 37%.../.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam