Skip to content

Ngành Thuế: 61/63 địa phương hoàn thành dự toán pháp lệnh

(1/14/2019)

Sáng 10/1, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 để thông báo kết quả của một năm công tác thành công với số thu lần thứ 2 đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn đã tác động không “thuận” tới kết quả thu ngân sách. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, cơ quan Thuế các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nhờ vậy, nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách năm 2018 của Tổng cục Thuế đạt 1.146.933 tỷ đồng. Số thu này bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng (bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017); thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng (bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017). 

“Về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (61/63 địa phương). Trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu). Có 61/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên”, ông Bùi Văn Nam thông tin.

Để có kết quả quan trọng này, ngay từ đầu năm, trên cơ sở rà soát lại kết quả thực hiện thu năm 2017, đánh giá lại toàn bộ các nguồn thu trên từng địa bàn theo từng khoản thu, sắc thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách; giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước trong nội bộ cơ quan thuế. Cùng với đó, định kỳ hàng tháng theo dõi sát tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách của từng địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đối với 16 địa phương trọng điểm, thực hiện phân tích đánh giá cụ thể tình hình thu ngân sách của từng nguồn thu để xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong cơ chế, chính sách và công tác quản lý thu, đảm bảo nguồn thu phát sinh được tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước và dự toán thu được thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

Tại Hội nghị Tổng kết, các Cục Thuế địa phương như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh cũng đã báo cáo kết quả thu ngân sách trong năm 2018. Hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính cũng như Tổng cuc Thuế và nhờ những nhiệm vụ giải pháp cụ thể được thực hiện ngay từ đầu năm. 

Quyết tâm vượt thu 5% dự toán

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho rằng, năm 2019, tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế. Tuy nhiên, tư lệnh ngành Thuế khẳng định, năm 2019, toàn ngành tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.168.100 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 44.600 tỷ đồng và thu nội địa là 1.123.500 tỷ đồng. 

Cùng với đó, toàn ngành Thuế sẽ đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

“Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, Tổng cục Thuế sẽ giao nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu cho các Cục Thuế, các Cục Thuế giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho các phòng, các Chi cục Thuế đảm bảo vượt tối thiểu 5% dự toán pháp lệnh được giao. Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ thời điểm đầu tiên của năm 2019”, ông Bùi Văn Nam khẳng định. 

Đáng chú ý, một trong những công việc trọng tâm sẽ được ngành Thuế quyết tâm thực hiện đó là hoàn thiện Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN báo cáo Chính phủ và triển khai thực hiện ngay trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Ngành Thuế sẽ chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, các ngành nghề phát sinh mới.

Năm 2019, ngành Thuế cũng đặt mục tiêu đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế (so với năm 2018 mục tiêu là 18%). Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra doanh nghiệp chuyển giá.

 

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam:

"Năm 2018, ngành Thuế bắt tay vào thực hiện công tác trong niềm sung sướng với thành tích số thu đạt trên 1 triệu tỷ đồng và về trụ sở mới năm 2017. Chính vì vậy, nhiệm vụ năm 2018 là một thách thức với ngành Thuế.


Năm qua, ngành Thuế đã hoàn thành vượt dự toán hơn 7% và tăng trưởng so với năm ngoái hơn 12%. Thành tích đó không tự nhiên mà có mà phần nhiều là do sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng như lãnh đạo các địa phương.


Năm 2018, công tác cải cách về chính sách thuế đã làm tốt. Năm qua, tôi được tham gia tổ tư vấn của dự
án nâng cao năng lực quản trị và phát triển toàn diện với mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính thuế. Tôi được chứng kiến sự quyết liệt của cả ngành thuế trong vấn đề này. Nỗ lực của ngành Thuế được các tổ chức thế giới và hiệp hội trong nước đánh giá cao.

Thông qua nhiều công tác như: thanh kiểm tra khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử… việc chuyển đổi ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế không những 
giúp tăng trưởng phát triển kinh tế mà còn thay đổi cả hình ảnh về dịch vụ công của ngành Thuế. Tôi đã được chứng kiến tại nhiều địa phương, người nộp thuế đã có sự đánh giá về cơ quan thuế khác hẳn, giúp hình ảnh cán bộ Thuế gần gũi hơn với người dân và doanh nghiệp".

 Theo Baohaiquan