Skip to content

Cục Thuế Hà Giang quyết tâm thu vượt dự toán năm 2019

(1/16/2019)

Đại diện Cục Thuế Hà Giang cho biết, năm 2019, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách đạt 1.896 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, cục thuế đã giao dự toán thu cụ thể đến các phòng, đơn vị trực thuộc, đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Đây được xác định là nhiệm vụ khá khó khăn đối với tập thể cán bộ, công chức Cục Thuế Hà Giang, bởi Hà Giang là tỉnh miền núi thường chịu nhiều ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn, do đó  ảnh hưởng đến các nguồn thu ngân sách.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019, cục thuế tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu ngân sách thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Chia sẻ về kết quả đạt được trong năm 2018, đại diện Cục Thuế Hà Giang cho biết, năm 2018 tổng thu ngân sách đơn vị thực hiện đạt 1.764,2 tỷ đồng, đạt 101% dự toán pháp lệnh, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 9 chi cục thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán tỉnh giao điển hình như: Chi cục Thuế (CCT) huyện Yên Minh thu đạt đạt 169,3%, CCT huyện Đồng Văn thu đạt 167,9%, CCT huyện Xín Mần thu đạt 114,7%... Tuy nhiên, vẫn có 3 địa bàn gồm: thành phố Hà Giang, huyện Bắc Mê và Văn phòng Cục Thuế tỉnh có số thu chưa đạt dự toán được giao./.

Theo Thoibaotaichinhvietnam