Skip to content

Thuế Phú Yên thu ngân sách tăng 22,7% so với cùng kỳ

(1/16/2019)

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Phú Yên, tổng thu NSNN năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên là 4.574,6 tỷ đồng, đạt 164,3% dự toán trung ương giao, đạt 114,4% so dự toán tỉnh giao, tăng 22,7% so cùng kỳ.

Trong tổng số thu NSNN, tổng thu nội địa là 4.518,1 tỷ đồng, đạt 113,8% tỉnh giao; tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước; thu hải quan là 56,5 tỷ đồng, đạt 182,3% dự toán thu trung ương và tỉnh giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Có 12/16 khoản thu đạt dự toán và 10/10 đơn vị thu vượt dự toán tỉnh giao. Một số đơn vị thu vượt dự toán cao, như: Chi cục Thuế huyện Đông Hòa vượt 116%; Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân vượt 67,6%; Chi cục Thuế huyện Tuy An vượt 66,9%; Chi cục Thuế thị xã Sông Cầu vượt 65,8%...

Theo đánh giá của Cục Thuế Phú Yên, để đạt được những kết quả như vậy là nhờ trong năm lãnh đạo cục thuế đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp như thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu từng tháng, từng quý tăng cường công tác phân tích, đánh giá nguồn thu, xác định cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu... Thực hiện công tác tranh tra, kiểm tra thuế đạt 100% kế hoạch và đã xử lý truy thu, truy hoàn, xử phạt trên 74 tỷ đồng, giảm lỗ 56,7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 27,5 tỷ đồng;

Công tác quản lý thu nợ thuế luôn được lãnh đạo cục thuế quan tâm đặc biệt và tập trung chỉ đạo xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, quyết tâm giảm tỷ lệ nợ đọng thuế ngay trong năm 2018 xuống dưới 5%. Kết quả tính đến 31/12/2018 công tác thu nợ của cơ quan thuế Phú Yên mang lại kết quả cao đạt tỷ lệ 3,9% trên tổng thu (giảm 39 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2017).

Năm 2019 cơ quan thuế Phú Yên được giao nhiệm vụ thu đạt và vượt 5.500 tỷ đồng. Vì vậy, ngay từ đầu năm lãnh đạo Cục thuế Phú Yên xác định đây là một thách thức, đòi hỏi toàn thể cán bộ công chức cơ quan thuế Phú Yên tiếp tục phát huy những thành tích đạt được năm qua, nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp thu để đạt mục tiêu đề ra. 

Theo Thoibaotaichinhvietnam