Skip to content

Cục Thuế Bắc Kạn phấn đấu thu vượt dự toán 2019

(1/18/2019)

Đại diện Cục Thuế Bắc Kạn cho biết, năm 2019 cục thuế được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 675 tỷ đồng; UBND tỉnh giao dự toán thu 697 tỷ đồng, tăng 8,5% so với thực hiện năm 2018.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đại diện Cục Thuế Bắc Kạn cho biết, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát lại tất cả các nguồn thu đưa vào quản lý; thực hiện giao dự toán, giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế và của UBND tỉnh giao.

Cùng với đó, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí. Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế, chi cục thuế khu vực theo mô hình tổ chức mới…

Điểm lại kết quả đạt được, đại diện Cục Thuế Bắc Kạn cho biết, lũy kế đến hết năm 2018, cục thuế thu ngân sách đạt 642,2 tỷ đồng, bằng 109,8% dự toán pháp lệnh, đạt 106,2% dự toán tỉnh giao, bằng 103,6% so với dự toán phấn đấu, tăng 10,5% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, cả 9/9 đơn vị trực tiếp thu đều hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao; có 11/16 khoản thu cục thuế thực hiện hoàn thành vượt dự toán là thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước trung ương, thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thu thuế bảo vệ môi trường.../.

Theo ThoibaotaichinhVietnam