Skip to content

Cục Quản lý công sản tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(7/9/2019)

Chiều 04/7/2017, Cục Quản lý công sản (Cục QLCS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo Cục Quản lý công sản và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục.

D:\WEB\NĂM 2019\BÀI VIẾT\Baiviet 2019\T7\IMG_1562231620462_1562233411817.jpg

Ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo sơ kết tại hội nghị, Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục QLCS đã tích cực, chủ động triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật cụ thể như sau:

Thứ nhất, về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong 6 tháng đầu năm, Cục QLCS đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ xây dựng chính sách, chế độ thực hiện triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Cục. Tính đến nay, Cục QLCS đã được cấp có thẩm quyền ký ban hành 03 đề án (02 Nghị định và 01 Thông tư); đang trình cấp có thẩm quyền 03 đề án và đang gửi lấy ý kiến của cơ quan liên quan 04 đề án.

Công tác xây dựng chính sách, chế độ trong lĩnh vực quản lý tài sản công đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý, phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, công khai, minh bạch và hướng tới cải cách tối đa thủ tục hành chính.

C:\Users\TRANTH~1\AppData\Local\Temp\20190704_151454.jpg

Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Thứ hai, về công tác quản lý tài sản công, Cục QLCS đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương: (i) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các Bộ, ngành, địa phương; (ii) Đôn đốc, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên cơ sở đề xuất phương án của các Bộ, ngành, địa phương; (iii) Có Công văn chỉ đạo để thực hiện rà soát, sắp xếp xe ô tô hiện có của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính Phủ; (iv) Kịp thời hướng dẫn các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; (v) Hiện đại hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả mà tập thể Cục QLCS đã cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm và chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 06 tháng cuối năm.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các Nghị định; Chỉ thị chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đôn đốc các Bộ chuyên ngành sớm ban hành các văn bản quy định việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương ban hành cụ thể.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Báo cáo Bộ phê duyệt nguyên tắc thỏa thuận tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

C:\Users\TRANTH~1\AppData\Local\Temp\20190704_163949-2.jpg

Ông La Văn Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Đẩy mạnh hoạt động truyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, chú trọng tập huấn cho các Bộ, ngành, tỉnh.

Thực hiện dự án nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo kế hoạch được Bộ phê duyệt.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý công sản La Văn Thịnh khẳng định sẽ cố gắng, nỗ lực và phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019./.

  Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính