Skip to content

Vẫn còn bộ, ngành chưa cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

(7/18/2019)

Theo Bộ Tài chính, hiện vẫn còn 4 bộ, ngành (các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an; Hội Cựu chiến binh Việt Nam) và tỉnh Bạc Liêu chưa cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Như vậy, đã có 31 bộ, ngành và 63 địa phương thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Về việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi từng bộ, ngành, địa phương đề nghị thực hiện trước ngày 15/3/2019.

Theo quy định, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã cập nhật thông tin đối với 7 loại tài sản, gồm: Đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, sử dụng tài sản thời gian vừa qua, góp phần kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công. Thông qua cơ sở dữ liệu, các cơ quan chức năng của Nhà nước, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đã nắm được tổng thể và chi tiết về chủng loại, số lượng, hiện trạng sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã được nâng cấp, mở rộng phạm vi tài sản theo dõi đối với các loại tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công./.

Theo Thời Báo tài chính Việt Nam