Skip to content

Các đơn vị kế toán phải báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

(8/7/2019)

Bộ Tài chính đã hoàn tất và đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức về dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Theo đại diện Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (QLKT) - Bộ Tài chính, việc xây dựng dự thảo thông tư do có sự thay đổi về chính sách pháp luật. Cụ thể là Luật Kế toán năm 2015, Luật Quản lý tài sản công 2017 và các văn bản hướng dẫn luật. Trong đó, Chính phủ đã ban hành các nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng: thủy lợi, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đường sắt quốc gia, đường bộ.

Bên cạnh đó, căn cứ phê duyệt của lãnh đạo Bộ Tài chính tại tờ trình số 644/TTr-QLCS của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) về triển khai thực hiện các nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông, Cục QLKT đã xây dựng dự thảo thông tư kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Theo bà Toán Thị Ngoan - Trưởng phòng Quản lý kế toán Nhà nước, Cục QLKT, dự thảo thông tư được xây dựng nhằm đáp ứng việc thay đổi các chính sách về kế toán, quản lý tài sản công. Cụ thể, năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông 98/2014/TT-BTC hết hiệu lực khi Quốc hội ban hành Luật Kế toán năm 2015, Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn luật. 

Cũng theo bà Ngoan, về cơ bản dự thảo thông tư gần như giữ nguyên nội dung của Thông tư 98/2014/TT-BTC và chỉ thay đổi về tên gọi. Bên cạnh đó, dự thảo thông tư tập trung hướng dẫn 2 loại chứng từ kế toán để hạch toán tài sản hạ tầng giao thông, thuỷ lợi (bao gồm: Biên bản kiểm kê; bảng tính hao mòn).

Ngoài 2 chứng từ trên và các chứng từ tại các văn bản khác, các đơn vị được giao kế toán tài sản hạ tầng giao thông, thuỷ lợi được lập chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hạch toán tài sản hạ tầng giao thông, thuỷ lợi; khi tự thiết kế mẫu chứng từ phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 của Luật Kế toán năm 2015.

Dự thảo thông tư cũng hướng dẫn 4 loại tài khoản có liên quan đến hạch toán tài sản hạ tầng giao thông, thuỷ lợi; đồng thời quy định các đơn vị được giao quản lý và hạch toán thực hiện báo cáo tài sản hạ tầng giao thông, thuỷ lợi theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam