Skip to content

Hoàn thiện nhiều cơ chế quan trọng quản lý hiệu quả tài sản công

(12/27/2019)

Năm 2019, với việc Chính phủ ký ban hành 4 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Sáng 27/12, Cục Quản lý công sản tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dự và chỉ đạo hội nghị.

Quản lý hiệu quả nhà, đất, ô tô công

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, trong năm 2019, Cục Quản lý công sản đã tích cực, chủ động thực hiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2019, với việc Chính phủ ký ban hành 4 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, về cơ bản các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đã được ban hành đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Đó là: Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công; Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng – xây dựng – chuyển giao (BT).

Đây là 4 nghị định quan trọng hướng dẫn thi hành luật, do Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) chủ trì xây dựng, đều được Chính phủ ký ban hành trong năm 2019.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Cục Quản lý công sản đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 26 văn bản, gồm: 17 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 8 thông tư. Bộ Tài chính đã hoàn thành việc trình các cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật, làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Để đảm bảo tính đồng bộ trong việc triển khai thi hành luật, Cục Quản lý công sản đã trình Bộ văn bản đôn đốc, hướng dẫn Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của bộ, ngành này.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, năm 2019, về quản lý, sử dụng nhà, đất, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý. Năm 2019 đã trình Bộ phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 2.767 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 125 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Về quản lý, sử dụng xe ô tô, năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dung xe ô tô, Cục Quản lý công sản đã báo cáo Bộ có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo rà soát, xác định rõ số lượng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý…

Cục Quản lý Công sản đã trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý xe ô tô doanh nghiệp biếu, tặng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo kịp thời và yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc việc mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô công cũng như việc tiếp nhận xe ô tô do các doanh nghiệp biếu, tặng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Tăng cường kiểm tra sử dụng tài sản công một số lĩnh vực

Năm 2020, Cục Quản lý công sản tiếp tục thực hiện công tác xây dựng chính sách pháp luật; tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Trong đó, Cục sẽ tham mưu cho Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành, địa phương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công chuyên dùng, phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đồng thời, tham mưu cho Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc một số bộ, ngành sớm hoàn thành ban hành văn bản quy định xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở cho các bộ, ngành địa phương ban hành tiêu chuyển, định mức cụ thể; đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được trong năm 2019 của Cục Quản lý công sản. Thứ trưởng nhấn mạnh, với khối lượng công việc nặng nề, phức tạp, tập thể cán bộ, công chức của Cục Quản lý công sản đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh vào một số kết quả nổi bật của Cục Quản lý công sản trong năm 2019, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho rằng, Cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện tổng kết 1 năm Luật Quản lý tài sản công, được các bộ, ngành và một số cơ quan của Quốc hội đánh giá cao.

Cục Quản lý công sản đã nỗ lực trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nói riêng. Trong đó, có những nghị định khó, phức tạp, mất nhiều thời gian. Đến nay, theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, các nghị định hướng dẫn liên quan đến quản lý, sử dụng xe ô tô công và nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT đã có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý, tạo điều kiện chấn chỉnh công tác quản lý xe ô tô công và cơ sở hạ tầng của đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục Quản lý công sản đã thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất của các tập đoàn, tổng công ty, khảo sát đánh giá tình hình sử dụng cơ sở nhà, đất của các văn phòng đại diện, đưa ra các định hướng lớn trong quản lý và sử dụng các cơ sở nhà, đất này, phát huy được việc sử dụng tài sản công đối với hoạt động của nền kinh tế và kế hoạch tài chính – ngân sách của đất nước.

Đối với việc triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị Cục Quản lý công sản tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến tài sản công và tài chính đối với đất đai; phối hợp với các bộ, ngành trong thống kê, kiểm kê, lên phương án sắp xếp của các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty; tăng cường kiểm tra việc sử dụng tài sản công trong một số lĩnh vực.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản La Văn Thịnh đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà. Ông La Văn Thịnh cho biết, cán bộ, công chức Cục Quản lý công sản sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020./.

Theo Thời báo Tài chính Việt nam