Skip to content

Ninh Bình: Tiết kiệm 552 triệu đồng qua mua sắm tài sản tập trung

(2/4/2020)

Năm 2019, Sở Tài chính Ninh Bình đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 71 gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, qua đó tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 552 triệu đồng.

Sở Tài chính Ninh Bình cho biết, hướng vào mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí và khai thác có hiệu quả nguồn lực tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; quyết định quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình…

Bên cạnh đó, trong năm 2019, Sở Tài chính đã xây dựng văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt lại giá khởi điểm và phương án bán đấu giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất ở lâu dài 1 đội thuế; giá khởi điểm để bán đấu giá 5 cơ sở nhà, đất; điều chuyển 1 cơ sở nhà, đất; bán tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất 3 cơ sở nhà, đất; thanh lý 3 xe ô tô.

Cùng với đó, Sở Tài chính Ninh Bình đã có những hướng dẫn cụ thể và kịp thời về việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế; phương án quản lý, sử dụng trụ sở Phòng Công chứng số 2 sau khi giải thể; thống nhất phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Sở Tài chính đã tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 71 gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tập trung, qua đó tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 552 triệu đồng./.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam