Skip to content

Công văn số 18010 /BTC-QLCS về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

(12/15/2015)

D:\daugia\2015-12-17\001.jpgD:\daugia\2015-12-17\002.jpg

Các tin khác