Skip to content

Bộ Tài chính xin ý kiến về dự thảo Nghị định của CP về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của CP quy định về thu tiền sử dụng đất

(6/29/2018)

Ý kiến đóng góp
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Fax
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
File đính kèm

Các tin khác