Skip to content

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của CP quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng TSC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ QG; KBNN.

(6/1/2018)

Ý kiến đóng góp
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Fax
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
File đính kèm

Các tin khác