Skip to content

Tôi là đối tượng có công với cách mạng, theo điều 12 nghị đinh 45/2014 NĐ- Cp và điều 14 thông tư 76/2014/TT- BTC thì tôi được miễn giảm tiền sử dụng đất...

(4/19/2015)

Câu hỏi:

Tôi là đối tượng có công với cách mạng, theo điều 12 nghị đinh 45/2014 NĐ- Cp và điều 14 thông tư 76/2014/TT- BTC thì tôi được miễn giảm tiền sử dụng đất. Ngày 15/12/2014, tôi làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất và hồ sơ xin miễn giảm lần đầu( theo điều 15 thông tư này), đến chi cục thuế huyện nhưng chi cục thuế yêu cầu tôi phải có quyết định từ UBND tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền mới được miển giảm. Theo đó, đã hơn một tháng nay tôi làm hồ sơ gữi đến ban tiếp dân UBND tỉnh. Thì được trả lời là thẩm quyền thuộc cấp huyện, gữi đến ban tiếp dân UBND huyện thì trả lời là chưa có văn bản ủy quyền, rốt cuộc tôi vẫn không xin được quyết định miễn giảm mặc dù thông tư có hiệu lực từ tháng 7/2014. Vây tôi xin hỏi bộ Tài chính : Theo điều 15 thông tư 76/2014 TT- BTC thì cá nhân tôi có phải xin thêm quyết định nói trên không Để được miễn giảm tôi phải làm những thủ tục gì , gữi đến đâu và cơ quan nào ra quyết định miễn giảm cho tôi. Rất mong sự hướng dẫn trả lời từ quý bộ. Xintrân trọng cảm ơn.

(duyhue62@gmail.com)

Trả lời:

Xem tệp đính kèm tại đây.

Các tin khác