Skip to content

Gia đình em nằm trong khu vực giải tỏa để xây dựng khu trung tâm thể thao thành phố pleiku. Gia đình em đã chấp nhận giải tỏa và nhận đất tại khu đất tái định cư

(4/19/2015)

Câu hỏi:

Gia đình em nằm trong khu vực giải tỏa để xây dựng khu trung tâm thể thao thành phố pleiku. Gia đình em đã chấp nhận giải tỏa và nhận đất tại khu đất tái định cư. Gia đinh em thuộc đối tượng được hưởng chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và quyết định 13/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai cụ thể như sau: Ba em thương binh hạnh 4/4, nhiễm chất độc hóa học, Mẹ em nhiễm chất độc hóa học. Gia đình em đã làm đủ thủ tục để xin miễn giảm tiền sử dụng đất cho lô đất được cấp tái đinh cư. Nhưng đến nay, UBND thành phố Pleiku đưa ra 02 phương án miễn giảm lô đất như sau: - diện đất để xem xét miễn giảm là diện tích đất chênh lệch giữa lô đất tái định cư được nhà nước giao tại nơi ở mới với diện tích mà người dân đã có. - diện tích để xem xét miễn, giảm tại lô đất tái định cư là diện tích đất chênh lệch hạn mức giao đất ở với diện tích đất thực tế dang sử dụng bị thu hồi. Như vậy đất nhà em đã bị thu hồi vậy theo công văn trên thì đất nhà em thuộc đối tượng nào đất đã có hay đất thu hồi 2 cái này gần như là 1 đối với nhà em. Em muốn hỏi 1 câu nữa 02 phương án trên theo các văn bản pháp luật hiện hành về người có công với cách mạng đã đúng chưa? Em xin cám ơn.

(kisibac@gmail.com)

Trả lời:

Xem tệp đính kèm tại đây.

Các tin khác