Skip to content

Hiện tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thuộc Sở GTVT tỉnh Cao Bằng có một ô tô được Bộ giao thông vận tải phân bổ từ ô tô và mô tô thu hồi từ dự án WB1 và ADB1 từ năm 1999...

(4/19/2015)

Câu hỏi:

Kính gửi Bộ Tài chính: Hiện tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thuộc Sở GTVT tỉnh Cao Bằng có một ô tô được Bộ giao thông vận tải phân bổ từ ô tô và mô tô thu hồi từ dự án WB1 và ADB1 từ năm 1999, đến ngày 31/12/2013 đã tính hết hao mòn TS, thực trạng xe hiện tại đã hỏng hóc nhiều sẽ tốn rất nhiều chi phí để sửa chữa và hiệu quả sử dụng không cao vì vậy Ban QLDA đề nghị xử lý thanh lý gửi về Sở GTVT và Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng xử lý xe ô tô là Thanh lý: thành phần bao gồm: sở tài chính, UBND tỉnh, sau buổi đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng xử lý, Sở Tài chính làm tờ trình thanh lý xe o tô của Ban QLDA (Sở GTVT) gửi UBND tỉnh, nhưng UBND tỉnh lại trả lời (không bằng công văn) bằng điện thoại là do tài sản này không thuộc UBND tỉnh quản lý nên Sở và Ban QLDA tự xử lý. Vậy cho tôi hỏi: - UBND tỉnh đã có QĐ về Về việc hướng dẫn phân cấp quản lý, sử dụng và xử lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tất cả tài sản là đất và ô tô thì thẩm quyền quyết định thanh lý là chủ tịch UBND tỉnh trừ TS dự án như vậy UBND tỉnh cho Sở GTVT tự xử lý có đúng ko? - và nếu Sở GTVT tự xử lý thẩm quyền ra quyết định xử lý là Giám đốc Sở GTVT có đúng không? vì khi giao TS ô tô này trong QĐ của Bộ GTVT giao thẳng về ban QLDA ĐT và Xây dựng. Mong được giải đáp câu hỏi sớm tôi xin chân thành cảm ơn! (câu hỏi này thay thế câu hỏi gửi ngày 13/10/2014).

(nongthuytchl@gmail.com)

Trả lời:

Sau khi Dự án WB1 và ADB1 kết thúc, Bộ GTVT đã có Quyết định số 3483/QĐ-GTVT-KHĐT ngày 09/12/1999 giao xe ô tô cho Ban Quản lý Dự án, do đó xe ô tô này là tài sản của đơn vị sự nghiệp đang quản lý, sử dụng. Việc thanh lý tài sản này thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Theo đó, thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước (bao gồm xe ô tô) được quy định tại Điều 26 Nghị định số 52 /2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, như sau:

“Điều 26 Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc địa phương quản lý.”

Theo quy định này, thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản (xe ô tô) thực hiện theo phân cấp của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Các tin khác