Skip to content
Tin tức sự kiện

Hoàn thiện nhiều cơ chế quan trọng quản lý hiệu quả tài sản công
(27/12/2019)

Năm 2019, với việc Chính phủ ký ban hành 4 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
(17/10/2019)

Xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tháo gỡ vướng mắc thực hiện sử dụng tài sản công thanh toán cho dự án BT
(17/09/2019)

Việc thực hiện điều khoản xử lý chuyển tiếp của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ; với một số dự án cụ thể, làm thế nào để thực hiện cho đúng, được đại diện sở tài chính các địa phương quan tâm, đặt câu hỏi với lãnh đạo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Hòa Bình: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính
(13/09/2019)

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính; theo đó:

Hải Phòng: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các huyện thành phố năm 2019
(09/09/2019)

Ngày 02/8/2019, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố; theo đó:

Gia Lai: Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
(05/09/2019)

Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; theo đó:

Thành phố Hồ Chí Minh: quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
(03/09/2019)

Ngày 01/8/2019, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Quản chặt tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
(09/08/2019)

Theo quy định của Bộ Tài chính, mọi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải có hồ sơ tài sản, được quản lý chặt chẽ về hiện vật và giá trị theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Các đơn vị kế toán phải báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
(07/08/2019)

Bộ Tài chính đã hoàn tất và đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức về dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
(05/08/2019)

Ngày 26/7 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.