Skip to content
Tin tức sự kiện

Hòa Bình: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính
(13/09/2019)

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính; theo đó:

Hải Phòng: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các huyện thành phố năm 2019
(09/09/2019)

Ngày 02/8/2019, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố; theo đó:

Gia Lai: Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
(05/09/2019)

Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; theo đó:

Thành phố Hồ Chí Minh: quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
(03/09/2019)

Ngày 01/8/2019, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Quản chặt tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
(09/08/2019)

Theo quy định của Bộ Tài chính, mọi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải có hồ sơ tài sản, được quản lý chặt chẽ về hiện vật và giá trị theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Các đơn vị kế toán phải báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
(07/08/2019)

Bộ Tài chính đã hoàn tất và đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức về dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
(05/08/2019)

Ngày 26/7 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
(30/07/2019)

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Thái Bình: Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
(26/07/2019)

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; theo đó:

Mới có 10 đơn vị ban hành thẩm quyền phê duyệt cho thuê tài sản công
(19/07/2019)

Đến nay mới có Bộ Tài chính và 9 địa phương ban hành quy định của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh về tài sản có giá trị lớn để phân định thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công vào mục đích kinh doanh, cho thuê.