Skip to content
Tin tức sự kiện

Vĩnh Phúc: Ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để sử dụng vào mục đích PNN từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh
(04/06/2020)

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh
(02/06/2020)

Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 14/2020/QÐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Long: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 trong quản lý, sử dụng tài sản công
(28/05/2020)

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tỉnh năm 2020. Một trong các chỉ tiêu của Chương trình là công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; theo đó:

Bộ Tài chính: Hướng dẫn quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
(18/05/2020)

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Ninh Bình: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh
(12/05/2020)

Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, theo đó:

Kiên Giang: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh
(08/05/2020)

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Chính phủ: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
(29/04/2020)

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; theo đó:

Lạng Sơn: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh
(27/04/2020)

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Đồng Tháp: Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
(24/04/2020)

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng và hình thức quản lý xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, theo đó: