STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
41 158/2016/TT-BTC 25/10/2016 Thông tư 158/2016/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
42 139/2016/TT-BTC 16/09/2016 Thông tư 139/2016/TT-BTC Hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép
43 124/2016/TT-BTC 03/08/2016 Thông tư 124/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định s
44 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 22/06/2016 Thông tư liên tịch Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
45 34/2016/TT-BTC 26/02/2016 Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
46 35/2016/TT-BTC 26/02/2016 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
47 08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
48 23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
49 19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức,
50 08/2016/TT-BQP 01/02/2016 Thông tư 08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
( 157 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|