STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
2 29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
3 12006/BTC-QLCS 02/10/2018 Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về Tài sản công
4 12006/BTC-QLCS 02/10/2018 Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về Tài sản công
5 75/2018/TT-BTC 17/08/2018 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
6 67/2018/TT-BTC 06/08/2018 Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
7 67/2018/TT-BTC 06/08/2018 Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
8 85/2018/NĐ-CP 30/05/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
9 85/2018/NĐ-CP 30/05/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
10 70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
( 157 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|