Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang: Đấu giá cho thuê mặt bằng nhà xe, mặt bằng căn tin và công trình xây dựng tại Trường THPT Vị Thủy

10:08 | 28/12/2021 Print
Đấu giá cho thuê mặt bằng nhà xe, mặt bằng căn tin và công trình xây dựng trên mặt bằng tại Trường THPT Vị Thủy.
Trường Trung học phổ thông Vị Thủy.

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam