Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Phú Yên: Đấu giá tài sản thanh lý nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa

21:59 | 15/06/2022 Print
Đấu giá tài sản thanh lý nhà nước trên đất các điểm trường học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa. - Trường Tiểu học số 2 Hòa Bình 2 (nay là Trường Tiểu học thị trấn Phú Thứ), gồm: 04 phòng học, nhà cấp 4, xây dựng năm: 1985, diện tích: 256m2, - Trường Mầm non Hòa Bình 1, gồm: + 01 phòng học điểm trường thôn Phước Mỹ, nhà cấp 4, xây dựng năm: 1988, diện tích: 35m2 , + 01 phòng học điểm trường thôn Nông nghiệp, nhà cấp 4, xây dựng năm: 1990, diện tích: 39m2, + 01 phòng học điểm trường thôn Phước Mỹ, nhà cấp 4, xây dựng năm: 1988, diện tích: 35m2.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam