Văn bản: Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển

Tên văn bản: Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý công sản
Ngày ban hành: 07/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/01/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Số hiệu: 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT
Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Tài liệu đính kèm: Tải về
Phiên bản di động