Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài: Thông báo hàng tồn đọng quá 90 ngày

Thông báo hàng tồn đọng quá 90 ngày.

Đội Giám sát Hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng trên 90 ngày

Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng trên 90 ngày.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ: Thông báo tìm chủ hàng hóa nhập khẩu tồn đọng quá 90 ngày

Thông báo tìm chủ hàng hóa nhập khẩu tồn đọng quá 90 ngày.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng: Thông báo hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày

Thông báo hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận tại kho bãi cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2: Tìm chủ sở hữu xe ô tô hiệu Mercedes Benz GLS63

Tìm chủ sở hữu đơn hàng, cụ thể là xe ô tô Vehicle New 2018 Mercedes Benz GLS63 (tạm dịch: xe ô tô hiệu Mercedes Benz GLS63).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2: Thông báo hàng hóa nhập khẩu lưu giữ tại cảng biển quá 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan

Thông báo hàng hóa nhập khẩu lưu giữ tại cảng biển quá 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan.

Đội Giám sát Hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ: Thông báo hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại

Thông báo hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng: Thông báo hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày

Thông báo hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận tại kho bãi cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài: Thông báo hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày

Thông báo hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2: Thông báo hàng hóa lưu giữ tại cảng, kho CFS quá 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan

Thông báo hàng hóa lưu giữ tại cảng, kho CFS quá 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động