STT Tên gói thầu Bên mời thầu Địa điểm bán hồ sơ Thời điểm bán hồ sơ Thời điểm đóng thầu
1 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ năm 2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa 18-04-2022 15:33 - 28-04-2022 15:45 28-04-2022 15:45
2 Thông báo công khai thỏa thuận khung gói thầu số 2- mua sắm tập trung máy photocopy năm 2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa -
3 Công khai danh sách nhà thầu trung thầu và Thoả thuận khung các gói thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2022 tỉnh Thái Bình Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Thái Bình -
4 Mua máy xét nghiệm miễn dịch tự động Bệnh viện đa khoa Đô Lương Bệnh viện đa khoa Đô Lương 17-05-2022 15:00 - 27-05-2022 15:00 27-05-2022 15:00
5 Niêm yết giá mua sắm máy nội soi đại tràng. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương 17-05-2022 15:00 - 27-05-2022 15:00 27-05-2022 15:00
6 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ ở tại các xã: Quảng Hải, Quảng Thái, Quảng Thạch, Tiên Trang thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa UBND huyện Quảng Xương UBND huyện Quảng Xương 18-05-2022 07:00 - 20-05-2022 17:00 20-05-2022 17:00
7 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2022 thuộc dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa 18-04-2022 16:05 - 28-04-2022 16:30 28-04-2022 16:30
8 Thông báo mua sắm tài sản tập trung năm 2022 do Sở Tài chính tỉnh Yên Bái thực hiện. Sở Tài chính tỉnh Yên Bái -
9 Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân UBND huyện Quảng Xương UBND huyện Quảng Xương 11-05-2022 07:00 - 13-05-2022 17:00 13-05-2022 17:00
10 Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính công Ninh Bình -
|< < 1 2 3 4 5 > >|