STT Tên gói thầu Bên mời thầu Địa điểm bán hồ sơ Thời điểm bán hồ sơ Thời điểm đóng thầu
1 Mua 06 xe ô tô bán tải chuyên dùng Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông báo mời thầu số 20210965544 12-10-2021 14:05 - 29-10-2021 15:00 29-10-2021 15:00
2 Công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thoả thuận khung gói 02: Mua sắm tập trung máy điều hoà nhiệt độ đợt 1 năm 2021 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính-Sở Tài chính Thái Bình -
3 Đăng tải thông tin về nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh -
4 Mua 11 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo TBMT số 20210965542-00 12-10-2021 13:34 - 01-11-2021 15:00 01-11-2021 15:00
5 Mua 06 xe ô tô bán tải chuyên dùng Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo TBMT số 20210965544-00 12-10-2021 14:05 - 22-10-2021 15:00 22-10-2021 15:00
6 Mua 06 xe ô tô tải chuyên dùng Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo số TBMT: 20210965543-00 12-10-2021 14:26 - 22-10-2021 15:00 22-10-2021 15:00
7 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy phát điện, hệ thống lưu điện thuộc Dự toán: Mua sắm máy phát điện, hệ thống lưu điện của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La -
8 Đăng tải Phụ lục 04 Thỏa thuận khung gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự toán mua sắm“Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông -
9 Thỏa thuận khung, hợp đồng mẫu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2021 của tỉnh Trà Vinh.Gói thầu số 04: Mua sắm máy photocopy, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in Tổ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tỉnh Trà Vinh -
10 Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2021 tỉnh Thái Bình Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Thái Bình -
|< < 1 2 3 4 5 > >|