STT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Địa điểm bán hồ sơ
Thời điểm bán hồ sơ
Thời điểm đóng thầu
2
Sở Tài chính Bình Định
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
01-11-2022 07:53 -
06-12-2022 09:00
06-12-2022 09:00
4
Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý đầu tư Công nghệ Thủ Đô
14-11-2022 18:39 -
24-11-2022 19:02
7
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai
website http://muasamcong.mpi.gov.vn
29-11-2022 10:34 -
09-12-2022 14:00
09-12-2022 14:00
8
Sở Tài chính Bình Định
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
02-11-2022 15:33 -
23-11-2022 09:00
23-11-2022 09:00
11
Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
09-12-2022 15:36 -
19-12-2022 09:30
19-12-2022 09:30
14
Sở Tài chính Bình Định
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
25-10-2022 17:12 -
15-11-2022 09:00
15-11-2022 09:00
15
Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính Nghệ an
-
16
Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính Nghệ an
-
19
Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông
03-12-2022 20:00 -
13-12-2022 08:30
13-12-2022 08:30
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động