STT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Địa điểm bán hồ sơ
Thời điểm bán hồ sơ
Thời điểm đóng thầu
1
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Thái Bình
Tỉnh Thái Bình
-
7
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa
-
8
Khu Quản lý đường bộ III
16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
17-05-2023 13:00 -
23-05-2023 17:00
23-05-2023 17:00
10
Sở Tài chính Bình Định
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
23-03-2023 15:08 -
03-04-2023 09:00
03-04-2023 09:00
11
Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Đồng Tháp
Phòng Tài chính – Kế toán Bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Đồng Tháp.Số 165, Tôn Đức Thắng, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
12-05-2023 07:00 -
19-05-2023 07:00
19-05-2023 09:00
16
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa
website:https://muasamcong.mpi.gov.vn
14-04-2023 15:33 -
24-04-2023 16:00
24-04-2023 16:00
17
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa
website:https://muasamcong.mpi.gov.vn
14-04-2023 15:19 -
24-04-2023 15:15
24-04-2023 15:15
18
Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định
Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định
06-04-2023 15:00 -
16-04-2023 15:00
16-04-2023 15:00
20
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Ninh Bình
-
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động