STT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Địa điểm bán hồ sơ
Thời điểm bán hồ sơ
Thời điểm đóng thầu
3
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
14-09-2022 14:58 -
24-09-2022 15:00
8
Tổng cục Thi hành án dân sự
Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn
05-09-2022 11:25 -
28-09-2022 15:00
28-09-2022 15:00
9
Tổng cục Thi hành án dân sự
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, http://muasamcong.mpi.gov.vn
05-09-2022 12:10 -
28-09-2022 15:00
28-09-2022 15:00
13
Tổ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tỉnh Trà Vinh
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
24-08-2022 10:20 -
13-09-2022 14:00
13-09-2022 14:00
14
Trung tâm Hỗ trợ tư Vấn tài chính Nghệ An
20-08-2022 00:00 -
30-08-2022 10:30
15
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo số TBMT: 20220857276 và Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước: taisancong.vn
19-08-2022 08:47 -
29-08-2022 09:15
29-08-2022 09:15
16
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo số TBMT: 20220857425 và Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước: taisancong.v
19-08-2022 08:50 -
29-08-2022 09:15
29-08-2022 09:15
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động