STT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Địa điểm bán hồ sơ
Thời điểm bán hồ sơ
Thời điểm đóng thầu
3
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính-Sở Tài chính Thái Bình
-
14
Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn
Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn
16-02-2024 15:24 -
23-02-2024 15:24
23-02-2024 15:00
15
Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn
Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn
16-02-2024 16:00 -
23-02-2024 16:00
23-02-2024 16:00
16
Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn
Thôn Ea Duất - Xã Ea Wer - huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
20-02-2024 15:00 -
29-02-2024 15:00
29-02-2024 15:00
17
Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn
Thôn Ea Duất - Xã Ea Wer - huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
20-02-2024 15:30 -
29-02-2024 15:30
29-02-2024 15:00
18
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
-
20
Trường THCS Kiến Thiết, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Trường THCS Kiến Thiết
-
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động