Văn bản: Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Tên văn bản: Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày hiệu lực: 15/05/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 70/2018/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
Tải về