Văn bản: Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tên văn bản: Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 09/09/2014
Ngày hiệu lực: 24/10/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Số hiệu: 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
Người ký: Nguyễn Hữu Chí,Trần Hồng Hà
Tài liệu đính kèm: Tải về
Phiên bản di động