Văn bản: Thông tư hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý công sản
Ngày ban hành: 16/04/2018
Ngày hiệu lực: 01/06/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 37/2018/TT-BTC
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Tải về