Văn bản: Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/03/2014 về việc hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản do Chánh án Tòa án nhân

Tên văn bản: Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/03/2014 về việc hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản do Chánh án Tòa án nhân
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 28/03/2014
Ngày hiệu lực: 01/06/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Số hiệu: 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC
Người ký: Tống Anh Hào,Nguyễn Hữu Chí
Tài liệu đính kèm: Tải về
Phiên bản di động