Văn bản: Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về Tài sản công

Tên văn bản: Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về Tài sản công
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý công sản
Ngày ban hành: 02/10/2018
Ngày hiệu lực: 02/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 12006/BTC-QLCS
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về