Văn bản: Thông tư 68/2023/TT-BTC bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao

Tên văn bản: Thông tư 68/2023/TT-BTC bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 08/11/2023
Ngày hiệu lực: 25/12/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 68/2023/TT-BTC
Người ký: Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm: Tải về
Phiên bản di động