Văn bản: Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Tên văn bản: Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý công sản
Ngày ban hành: 17/08/2018
Ngày hiệu lực: 03/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 75/2018/TT-BTC
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về