Văn bản: Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Tên văn bản: Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý công sản
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày hiệu lực: 01/09/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 67/2018/TT-BTC
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về