Văn bản: Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Tên văn bản: Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 18/07/2006
Ngày hiệu lực: 13/08/2006
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 170/2006/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Tải về