Văn bản: Quyết định số 15/2006/QĐ-BXD 02/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước

Tên văn bản: Quyết định số 15/2006/QĐ-BXD 02/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
Ngày ban hành: 02/06/2006
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 15/2006/QĐ-BXD
Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Tải về