Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo (lần 4)

Đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo; nhãn hiệu: Mitsubishi; số loại: Parejo; loại xe: ô tô con; màu sơn: Xám; số chỗ ngồi: 07 chỗ; nước sản xuất: Việt Nam; số khung: RLA00V33V51000100; Số máy: 6G72-RT4253.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện Lạc Thuỷ.
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá tài sản thanh lý do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ chuyển giao (Lần 4)
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
4. Địa điểm bán đấu giá: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt: lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.
5. Tên đơn vị có tài sản: Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện Lạc Thuỷ.
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo; nhãn hiệu: Mitsubishi; số loại: Parejo; loại xe: Ô tô con; màu sơn: Xám; số chỗ ngồi: 07 chỗ; nước sản xuất: Việt Nam; số khung: RLA00V33V51000100; Số máy: 6G72-RT4253.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 26-04-2023 08:00 đến ngày: 12-05-2023 11:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 10-05-2023 00:00 đến ngày: 11-05-2023 00:00
10. Thời gian bán đấu giá: 17-05-2023 09:00
11. Số điện thoại liên hệ: 0985410246
12. Địa chỉ Email: tuvandaugiahoabinh@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: CONG TY DAU GIA HOP DANH HOA BINH XANH 192604
14. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định: Đấu giá máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư, hàng hóa

Đấu giá máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư, hàng hóa. (Danh mục chi tiết kèm theo).

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng: Đấu giá 02 quyền thuê đất công ích trên địa bàn xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Đấu giá 02 quyền thuê đất công ích trên địa bàn xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể: Lô 1: Thôn Giãn Dân: 3.500m2; thửa số 1/208; tờ bản đồ số 29;vị trí 2. Lô 2: Thôn B'Kăn: 7.000m2; thửa số 1/18; tờ bản đồ số 28, 29;vị trí 2. Thời gian thuê: 03 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định: Đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất ở tại Khu dân cư trung tâm xã Cát Tường (giai đoạn 1), thôn Phú Gia, xã Cát Tường – TBĐ 18

Đấu giá quyền sử dụng đất ở để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 40 lô đất ở tại Khu dân cư trung tâm xã Cát Tường (giai đoạn 1), thôn Phú Gia, xã Cát Tường – TBĐ 18.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định: Đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại Khu dân cư Phía nam Nhà văn hóa thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn -TBĐ 17

Đấu giá quyền sử dụng đất ở để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 26 lô đất ở tại Khu dân cư Phía nam Nhà văn hóa thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn -TBĐ 17.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Đạ Mul, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Đạ Mul, xã Đạ K’nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa: Đấu giá cây ống thép mã kẽm nhúng nóng “Hòa Phát”

Đấu giá cây ống thép mã kẽm nhúng nóng “Hòa Phát”.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang: Đấu giá 01 xe ô tô thanh lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang

Đấu giá 01 xe ô tô thanh lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang: Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin tại Trường Tiểu học Thuận Hưng 1

Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin có diện tích 120m², tại Trường Tiểu học Thuận Hưng 1.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang: Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin của Bảo tàng tỉnh Hậu Giang

Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin của Bảo tàng tỉnh Hậu Giang.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang: Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin, mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh tại Trường THPT Nguyễn Minh Quang

Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin và mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh tại Trường THPT Nguyễn Minh Quang.
Phiên bản di động