12 khoản tăng lên khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023
Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 810,2 nghìn tỷ đồng
Kim ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 180,58 tỷ USD
Thu ngân sách 5 tháng do cơ quan thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng
Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 10,86 tỷ USD

Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 10,86 tỷ USD

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/5/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,86 tỷ USD. Trong đó, tổng số vốn đăng ký mới là 5,26 tỷ USD; vốn điều chỉnh đạt 2,28 tỷ USD, và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần là 3,32 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu cả nước đạt 230,58 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu cả nước đạt 230,58 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến 15/5, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu cả nước đạt 230,58 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 118,58 tỷ USD, nhập khẩu đạt 112 tỷ USD; xuất siêu đạt 6,58 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 144,02 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 144,02 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 144,02 tỷ USD, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI đạt thặng dư lớn với con số xuất siêu 14,18 tỷ USD.
Tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 31,7 nghìn tỷ đồng

Tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 31,7 nghìn tỷ đồng

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm đến ngày 5/5, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 31,7 nghìn tỷ đồng, trong đó 7 đợt phát hành công chúng với giá trị 5,5 nghìn tỷ đồng và 15 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 26,14 nghìn tỷ đồng.
Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 21,93 tỷ USD

Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 21,93 tỷ USD

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến tháng 4/2023, các doanh nghiệp Việt Nam đã có 1.643 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư hơn 21,93 tỷ USD.
Thu ngân sách 4 tháng do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 560.345 tỷ đồng

Thu ngân sách 4 tháng do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 560.345 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 560.345 tỷ đồng, bằng 40,8% so với dự toán, bằng 97,7% so với cùng kỳ. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 21.908 tỷ đồng, bằng 52,2% so với dự toán. Thu nội địa ước đạt 538.437 tỷ đồng, bằng 40,4% so với dự toán.
4 tháng năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 15,66 tỷ USD

4 tháng năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 15,66 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2023 đạt 15,66 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trước năm 2045

Hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trước năm 2045

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2045, vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc - Nam, các hành lang vận tải chính Đông - Tây và vận tải hành khách tại các đô thị lớn.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2023

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2023

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 131,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 5/2023

Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 5/2023

Từ tháng 5/2023, nhiều chính sách mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực, như: 3 trường hợp không bị tính tiền chậm nộp phạt giao thông; thay đổi về vật dụng được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT; thu hồi sim không chuẩn hóa thông tin; thay đổi loạt quy định về sổ đỏ…
|< < 1 2 3 4 5 >
Phiên bản di động