Sẽ rà soát quy định, nghiên cứu sửa Luật Kiểm toán độc lập

Ngày 11/6/2024, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp thường niên giám đốc các công ty kiểm toán năm 2024. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến. Thông tin cho biết, tới đây Bộ Tài chính sẽ rà soát quy định, từ đó nghiên cứu sửa Luật Kiểm toán độc lập, đồng thời, cập nhật, ban hành bổ sung các chuẩn mực kiểm toán.

Tại điểm cầu Bộ Tài chính có sự tham dự của TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính), ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Tài chính. Tại các điểm cầu có sự tham dự của đại diện lãnh đạo 221 công ty kiểm toán trên cả nước.

Quy mô doanh nghiệp kiểm toán tăng

Theo ông Vũ Đức Chính, trong bối cảnh thể chế của nền kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện, hoạt động của các thị trường ngày càng sôi động, các chủ thể tham gia ngày càng đông và đa dạng thì vai trò hoạt động của các tổ chức kiểm toán độc lập ngày càng tăng, xác thực thông tin theo các quy chuẩn, chuẩn mực, tạo niềm tin, chỗ dựa cho các bên tiến hành các giao dịch kinh tế.

Sẽ rà soát quy định, nghiên cứu sửa Luật Kiểm toán độc lập
Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán Vũ Đức Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh
Sản phẩm của kiểm toán độc lập là những thông tin kinh tế tài chính đã được các kiểm toán viên có đủ năng lực và độc lập xác nhận về mức độ phù hợp với các chuẩn mực đã được thiết lập. Vì vậy, nó là căn cứ quan trọng cho các bên, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân không có điều kiện về năng lực, trình độ chuyên môn về tài chính, kế toán như cổ đông, nhà đầu tư... đưa ra các quyết định kinh tế.

Theo ông Chính, xuất phát từ lợi ích thiết yếu của hoạt động kiểm toán, trong 30 năm qua, Nhà nước rất quan tâm phát triển ngành kiểm toán độc lập, tạo mọi điều kiện để kiểm toán độc lập Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội.

Báo cáo hoạt động kiểm toán độc lập năm 2023-2024 và phương hướng hoạt động năm 2024-2025, ông Nghiêm Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý giám sát kiểm toán - Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán cho biết, trong năm 2023, nhìn chung các chỉ tiêu hoạt động của ngành về cơ bản có sự tăng trưởng, phát triển khá ổn định so với năm 2022.

Quy mô về doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) tăng so với trước. Đặc biệt trong năm 2023, toàn thị trường có sự gia nhập của 14 DNKT mới, 5 tháng đầu năm 2024 có thêm 2 DNKT. Số lượng kiểm toán viên làm việc trong các DNKT năm 2023 tăng hơn 8% so với năm 2022, số lượng nhân viên chuyên nghiệp tăng hơn 7%. Hiện Việt Nam đã có 246 người được công nhận ASEAN CPA.

Số lượng khách hàng của toàn ngành tăng đáng kể (năm 2023 tăng 5% so với năm 2022, đặc biệt là nhóm khách hàng có sự tăng mạnh là công ty TNHH, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội).

Đánh giá về hoạt động kiểm toán năm 2023, Chủ tịch VACPA Phạm Sỹ Danh cho rằng, thực tiễn quản lý kinh tế và đời sống xã hội đang đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ kiểm toán. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của tin học, công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã và đang tác động không nhỏ vào hoạt động của các DNKT, hội viên VACPA.

Trong bối cảnh đó, VACPA đã nỗ lực triển khai chương trình hoạt động của hội với nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển nghề nghiệp.

Bộ Tài chính họp thường niên giám đốc các công ty kiểm toán năm 2024
Chủ tịch VACPA Phạm Sỹ Danh thông tin về hoạt động của hội. Ảnh: Đức Minh

Qua đánh giá của Bộ Tài chính cho thấy, mặc dù hoạt động kiểm toán thời gian qua có những kết quả tích cực. Tuy nhiên hoạt động kiểm toán độc lập vẫn còn có những hạn chế nhất định, như: quy mô dịch vụ kiểm toán độc lập còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; số lượng và chất lượng kiểm toán viên chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập; chất lượng dịch vụ kiểm toán đã từng bước được nâng cao nhưng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế.

Ngoài ra, chất lượng hoạt động kiểm toán thời gian qua cũng có một số tồn tại, hạn chế đó là một số công ty, cá nhân kiểm toán viên chưa tuân thủ đầy đủ quy trình, quy chế, chuẩn mực kiểm toán, thậm chí còn cố ý vi phạm pháp luật.

Nâng cao trình độ và đạo đức kiểm toán viên

Theo ông Vũ Đức Chính, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập trong thời gian tới, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp kiểm toán, các kiểm toán viên hành nghề cũng như các tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo cần phối hợp chặt chẽ và tích cực thực thi các giải pháp nhằm phát triển ngành nghề này.

Trong đó, về phía cơ quan nhà nước, Bộ Tài chính sẽ rà soát quy định về thể chế, từ đó nghiên cứu sửa Luật Kiểm toán độc lập, đồng thời, cập nhật, ban hành bố sung các chuẩn mực kiểm toán; tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Về phía các tổ chức nghề nghiệp, cần thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức cho đội ngũ kiểm toán viên; tiếp tục kiện toàn bộ máy, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao, có đạo đức nghề nghiệp tốt để phối hợp với cơ quan quản lý tăng cường việc kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ kiếm toán, không ngừng nâng cao uy tín, danh dự, hình ảnh nghề nghiệp kiểm toán, phục vụ tốt cho nhu cầu xã hội, đặc biệt là công chúng đầu tư.

Về phía các cá nhân kiểm toán viên hành nghề và các công ty kiểm toán, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của mình trong quá trình hành nghề, các công ty kiểm toán cần tăng cường công tác quản lý kiểm toán viên hành nghề tại công ty; mở rộng quy mô, đa dạng hóa dịch vụ cung cấp; chú trọng đầu tư công nghệ, kỹ thuật, quy trình kiểm toán để nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ.

"Trong giai đoạn phát triển tới, cơ hội cho kiểm toán độc lập phát triển mạnh mẽ là rất lớn, song cũng còn rất nhiêu thách thức, nhiều việc phải làm để có thể phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như nghề nghiệp" - ông Chính nhấn mạnh./.

Đức Minh

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp kiểm soát tăng giá trên địa bàn

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp kiểm soát tăng giá trên địa bàn

Với lần điều chỉnh tăng lương năm 2024, cùng với kinh nghiệm và dự báo từ những lần tăng lương trước, cơ quan quản lý ở các địa phương, trong đó có TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát tăng giá trên địa bàn.
Thanh Hóa vươn lên đứng đầu top các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước

Thanh Hóa vươn lên đứng đầu top các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt thực hiện các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp về giải phóng mặt bằng giúp cho tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt cao trong 6 tháng đầu năm. Với những nỗ lực đó, hiện Thanh Hóa đang đứng đầu top các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.
Bình Dương thu hút 824,6 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

Bình Dương thu hút 824,6 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

Do có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, đặc biệt là việc nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư, nên tỉnh Bình Dương có nhiều lợi thế trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Binh Dương, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh này thu hút được hơn 824,6 triệu USD.
Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra

Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra

Báo cáo từ Thanh tra Bộ Tài chính cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra, kiểm tra đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ đối với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thu nộp về ngân sách nhà nước 6.124 tỷ đồng.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Mới đây tại kỳ họp thứ 17-HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP. Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Tin khác

Xuất khẩu nông lâm thủy sản duy trì đà tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm

Xuất khẩu nông lâm thủy sản duy trì đà tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2024, ngành Nông nghiệp tập trung triển khai các Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) sang các thị trường trọng điểm đã được phê duyệt từ cuối năm 2023. Nhờ vậy, thị trường tiêu thụ sản phẩm được duy trì và mở rộng, xuất khẩu NLTS tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao.
Những chính sách kinh tế mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2024

Những chính sách kinh tế mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2024

Sửa quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản; Mỗi điểm đại lý thanh toán được giao dịch không quá 200 triệu đồng/ngày; Quy định mới về quản lý tuyến vận tải hành khách bằng xe ôtô… là những chính sách nổi bật liên quan lĩnh vực kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2024.
Giai đoạn 1 dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài được đầu tư gần 20.000 tỷ đồng

Giai đoạn 1 dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài được đầu tư gần 20.000 tỷ đồng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (đối tác công tư), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Standard Chartered dự báo GDP quý II của Việt Nam tăng 5,3%

Standard Chartered dự báo GDP quý II của Việt Nam tăng 5,3%

Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý II/2024 của Việt Nam sẽ đạt 5,3%, trong bối cảnh lạm phát có thể tiếp tục tăng. Mặc dù tăng trưởng trong quý II có khả năng chậm lại, nhưng chuyên gia của Standard Chartered cho rằng, Việt Nam vẫn giữ đà phục hồi rất khả quan.
GDP quý II của Việt Nam phục hồi rất khả quan

GDP quý II của Việt Nam phục hồi rất khả quan

Tăng trưởng GDP quý II/2024 của Việt Nam sẽ đạt 5,3%, trong bối cảnh lạm phát có thể tiếp tục tăng - đây là nhận định của Ngân hàng Standard Chartered trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam. Theo ngân hàng này, mặc dù tăng trưởng trong quý II có khả năng chậm lại, nhưng GDP của Việt Nam vẫn giữ đà phục hồi rất khả quan.
WB phê duyệt 107 triệu USD cho Việt Nam để phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam

WB phê duyệt 107 triệu USD cho Việt Nam để phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam

Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng thế giới (WB) vừa cho biết đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 107 triệu USD cho Việt Nam, để phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam.
Kinh tế xanh là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam

Kinh tế xanh là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam

Chuyển đổi xanh là yêu cầu thực tiễn và xu hướng thời đại, mang tầm vóc toàn cầu, đang ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trên hành trình hội nhập, hướng tới phát triển bền vững và toàn diện.
TP. Hồ Chí Minh: 6 tháng, lượng khách quốc tế ước đạt 2,6 triệu lượt

TP. Hồ Chí Minh: 6 tháng, lượng khách quốc tế ước đạt 2,6 triệu lượt

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 2,6 triệu lượt, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ước đạt 92.643 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Xuất nhập khẩu đang khởi sắc, Việt Nam xuất siêu 8 tỷ USD

Xuất nhập khẩu đang khởi sắc, Việt Nam xuất siêu 8 tỷ USD

Những khó khăn của đầu năm 2024 có vẻ đã qua đi khi kim ngạch xuất nhập khẩu vài tháng trở lại đây ghi nhận nhiều kết quả khả quan.
Hà Nội ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ

Hà Nội ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn TP. Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động