Văn bản: Quyết định 449/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Tên văn bản: Quyết định 449/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 15/03/2024
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 449/QĐ-BTC
Người ký: Mai Xuân Thành
Tài liệu đính kèm: Tải về

Văn bản: Quyết định 439/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính

Tên văn bản: Quyết định 439/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 13/03/2024
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 439/QĐ-BTC
Người ký: Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm: Tải về

Văn bản: Thông tư 13/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tên văn bản: Thông tư 13/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 23/02/2024
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 13/2024/TT-BTC
Người ký: Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm: Tải về

Văn bản: Thông tư 68/2023/TT-BTC bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao

Tên văn bản: Thông tư 68/2023/TT-BTC bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 08/11/2023
Ngày hiệu lực: 25/12/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 68/2023/TT-BTC
Người ký: Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm: Tải về

Văn bản: Quyết định 1274/QĐ-TTg năm 2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý tồn tại, yếu kém của dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Quyết định 1274/QĐ-TTg năm 2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý tồn tại, yếu kém của dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 31/10/2023
Ngày hiệu lực: 31/10/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 1274/QĐ-TTg
Người ký: Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm: Tải về

Văn bản: Quyết định 1965/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành

Tên văn bản: Quyết định 1965/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 15/09/2023
Ngày hiệu lực: 15/09/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 1965/QĐ-BTC
Người ký: Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm: Tải về

Văn bản: Quyết định 1893/QĐ-BTC năm 2023 công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Tên văn bản: Quyết định 1893/QĐ-BTC năm 2023 công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 05/09/2023
Ngày hiệu lực: 05/09/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 1893/QĐ-BTC
Người ký: Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm: Tải về

Văn bản: Quyết định 1880/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tên văn bản: Quyết định 1880/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 30/08/2023
Ngày hiệu lực: 30/08/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 1880/QĐ-BTC
Người ký:
Tài liệu đính kèm: Tải về

Văn bản: Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tên văn bản: Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 15/08/2023
Ngày hiệu lực: 01/10/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 54/2023/TT-BTC
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tài liệu đính kèm: Tải về

Văn bản: Quyết định 1690/QĐ-BTC năm 2023 về Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử nội bộ Bộ Tài chính

Tên văn bản: Quyết định 1690/QĐ-BTC năm 2023 về Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử nội bộ Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 04/08/2023
Ngày hiệu lực: 04/08/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 1690/QĐ-BTC
Người ký: Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm: Tải về
Phiên bản di động