UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lý do Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế được gia hạn tiến độ sử dụng đất là do đất được nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà tiến độ sử dụng đất chậm quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế được gia hạn tiến độ sử dụng đất
Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế được gia hạn tiến độ sử dụng đất. Ảnh TL

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn (24 tháng tính từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định gia hạn); gửi thông báo nộp tiền cho Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế và các đơn vị liên quan được biết để thực hiện.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Thanh tra sở công khai nội dung tiến độ sử dụng đất chậm quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp luật đất đai, trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và cung cấp thông tin cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai giám sát tiến độ sử dụng đất của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế; hết thời gian gia hạn sử dụng đất, nếu Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, thực hiện xử lý vi phạm và tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng giám sát tiến độ đầu tư, xây dựng để đôn đốc, hỗ trợ và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với chủ đầu tư, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ cam kết, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật và giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn được gia hạn mà vẫn chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động, nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (trừ trường hợp do bất khả kháng); thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai; nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh. Trường hợp công ty không nộp tiền trong thời gian gia hạn theo thông báo của Cục Thuế tỉnh thì UBND tỉnh thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế được cấp quyết định chủ trương đầu tư vào giữa năm 2017, có công suất 260 giường bệnh, các khu khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; các phòng lưu trú tiêu chuẩn cao cấp phục vụ chỗ ở cho người nhà bệnh nhân và khu dịch vụ ăn uống, hội họp..., tổng vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Tuy nhiên dự án chưa thực hiện đúng tiến độ nên đã được gia hạn như trên.