Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Kho cảng Đình Vũ , Lạch Huyện, Tân Cảng 128 - hải Phòng và Kho CFS

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Kho cảng Đình Vũ , Lạch Huyện, Tân Cảng 128 -hải Phòng và Kho CFS. Thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo.
60 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hưng hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn thông báo đẻ người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo.
Thông tin Hàng hóa tồn đọng
1. Loại nội dung: Đăng công báo hàng hóa tồn đọng tháng 11.2022
2. Đơn vị thông báo hàng hóa tồn đọng: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ
3. Đặc điểm của hàng hóa tồn đọng: Hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm độc hại, hàng còn hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo.
4. Thời hạn nhận tài sản: 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hưng hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn thông báo đẻ người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo
5. Số điện thoại liên hệ: 038.792.6889
6. Địa chỉ Email: gshqdinhvu@gmail.com
7. Mã chuyển khoản: 87151811
8. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng: Tìm chủ hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày

Tìm chủ hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận tại kho bãi cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Thông báo tìm chủ hàng của lô hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày

Thông báo tìm chủ hàng của lô hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép - TCIT và cảng container Quốc tế Sài gòn - SSA (SSIT).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng trên 90 ngày

Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng trên 90 ngày.

Đội Giám sát Hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng trên 90 ngày

Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng trên 90 ngày.

Đội Giám sát Hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ: Thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng

Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng trên 90 ngày theo Thông tư 203/TT-BTC ngày 22/12/2014.

Chi cục Hải quan CK cảng HP - KV1: Thông báo hàng hóa tồn đọng trên 90 ngày

Thông báo hàng hóa tồn đọng trên 90 ngày theo TT203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng: Thông báo tìm chủ hàng hóa nhập khẩu

Thông báo tìm chủ hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận tại kho bãi cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài

Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn động tại Kho Cảng Đình Vũ

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn động tại Kho Cảng Đình Vũ, là hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm độc hại, hàng hóa còn hạn sử dụng dưới 60 ngày.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ

Thông báo tìm chủ các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ và kho CFS Hải An, CFS TASA (thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan (có trong danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
Phiên bản di động