Công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục được tăng cường cả về lượng và chất

Công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước là khâu hậu kiểm cuối cùng nhằm mục đích kiểm tra tính trung thực của các hồ sơ, chứng từ phát sinh tại đơn vị sử dụng ngân sách. Đặc biệt, hiện nay Kho bạc Nhà nước đã và đang thực hiện giao dịch thanh toán trên môi trường điện tử và chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán tiền kiểm sang hậu kiểm trong cơ chế quản lý rủi ro, công tác thanh tra chuyên ngành càng trở nên quan trọng.

Chú trọng thanh tra, kiểm tra các khoản chi NSNN

Đầu năm 2016, Thanh tra Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chính thức bước vào thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) do Chính phủ và Bộ Tài chính giao phó. Gần 6 năm thực hiện, TTCN KBNN đã dần hoàn thiện về cơ chế, chính sách và chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác TTCN ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, đã từng bước khẳng định về chuyên môn và vị thế TTCN của hệ thống KBNN.

Thanh tra chuyên ngành kho bạc: Phát hiện nhiều sai phạm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách

Thực hiện TTCN, KBNN đặc biệt chú trọng vào thanh tra, kiểm tra công tác chi NSNN cho hoạt động thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành… của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của KBNN và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, nội dung các cuộc TTCN của KBNN luôn đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, dễ phát sinh các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng để phòng ngừa và phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, TTCN KBNN đã phát hiện nhiều sai phạm từ các đơn vị được giao quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN), đồng thời kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý hành chính nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan. Qua công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN đã giúp nhiều đơn vị thấy được những tồn tại, sai sót trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn NSNN, kịp thời có biện pháp khắc phục để vốn NSNN được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Thống kê giai đoạn từ 2016 - 2020, Thanh tra KBNN đã tiến hành 1.215 cuộc TTCN tại các đơn vị sử dụng ngân sách, đạt 100% kế hoạch. Đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 41,7 tỷ đồng; ban hành 205 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 586,8 triệu đồng.

Riêng trong năm 2021, do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, KBNN đã điều chỉnh kế hoạch TTCN tại các đơn vị sử dụng ngân sách để phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Theo đó, KBNN chỉ triển khai thực hiện 115 cuộc, đạt 80% kế hoạch (144 cuộc). Qua thanh tra, các đơn vị KBNN đã kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách và kiến nghị thu hồi nộp NSNN 1,9 tỷ đồng; ban hành 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 122,5 triệu đồng.

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước

Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến của KBNN đã được vận hành trên diện rộng, 100% đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện (trừ khối an ninh, quốc phòng, quân đội và tổ chức nghề nghiệp) với tỷ lệ hồ sơ giao dịch bình quân đạt 98%.

Ông Đinh Mạnh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kiểm tra, KBNN cho biết, nhằm hỗ trợ công chức thanh tra, kiểm tra tiếp cận chứng từ, hồ sơ, tài liệu do đơn vị sử dụng ngân sách gửi qua dịch vụ công trực tuyến, từ cuối năm 2020, KBNN đã triển khai tiện ích tra cứu dữ liệu dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Thông qua tiện tích này, công chức thanh tra, kiểm tra trong toàn hệ thống được cấp user có quyền tra cứu dữ liệu chương trình dịch vụ công trực tuyến, nhằm phát hiện những vấn đề bất thường để cảnh báo cho lãnh đạo đơn vị có biện pháp xử lý, đồng thời phục vụ tích cực và hiệu quả cho việc xây dựng kế hoạch và tiến hành các cuộc kiểm tra.

KBNN cũng đã ban hành công văn chỉ đạo KBNN tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý trường hợp phát hiện những sai sót trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm soát chi qua dịch vụ công trực tuyến và chứng thư số. Nhận diện cảnh báo kịp thời những trường hợp user đã lâu không sử dụng; chấn chỉnh nghiêm các đơn vị KBNN tỉnh, huyện rà soát, kiểm tra, yêu cầu theo dõi chặt chẽ các user không sử dụng và thu hồi user theo quy định.

“Việc khai thác dịch vụ công trực tuyến để phục vụ công tác kiểm tra giám sát là cách làm mới trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của toàn hệ thống KBNN, là bước khởi đầu thực hiện điện tử hóa công tác kiểm tra, giám sát, hướng tới kiểm tra theo phương thức điện tử, phù hợp với lộ trình thực hiện KBNN điện tử, hướng tới KBNN số” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra KBNN, tiến tới Kho bạc số, công tác thanh tra, kiểm tra nói chung và công tác TTCN của KBNN nói riêng cũng sẽ được cải cách, hiện đại hóa để phù hợp với lộ trình phát triển của toàn hệ thống KBNN đến năm 2030.

Theo tiến trình phát triển, thời gian tới đây, KBNN sẽ chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán tiền kiểm sang hậu kiểm trong cơ chế quản lý rủi ro. Theo đó, nhiều khoản chi NSNN qua KBNN sẽ được thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau và công tác hậu kiểm được giao cho TTCN KBNN thực hiện.

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ và ngành Tài chính đã đề ra “vốn NSNN phải được quản lý, sử dụng minh bạch, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả”, công tác TTCN KBNN sẽ tiếp tục được tăng cường cả về lượng và chất. Đồng thời, TTCN của KBNN sẽ tập trung thanh tra vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN, vốn trái phiếu chính phủ thực hiện kiểm soát chi NSNN qua KBNN; các khoản chi thường xuyên liên quan đến chi lương và có tính chất lương; thanh tra đối với các đơn vị sử dụng NSNN có biểu hiện nghi ngờ lợi dụng, chiếm đoạt tiền NSNN phát hiện qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị KBNN.

Đặc biệt, KBNN đã đặt ra kế hoạch đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình kiểm tra, thanh tra phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và hiện đại hóa hoạt động KBNN, đảm bảo cảnh báo sớm các rủi ro và phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm chính sách chế độ quản lý của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động KBNN; xây dựng tiện ích để khai thác dữ liệu đã được số hóa từ chương trình dịch vụ công trực tuyến của KBNN phục vụ công tác kiểm tra nội bộ.

V.H

Tin cùng chuyên mục

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 10534/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập về việc triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
2024 thị trường bất động sản sẽ phục hồi trở lại

2024 thị trường bất động sản sẽ phục hồi trở lại

Thị trường bất động sản đã có những chuyển động tích cực hơn, cho thấy một chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi sẽ theo hướng chậm mà chắc, lành mạnh không ồ ạt tăng trưởng nóng như trước đây. 2024, thị trường bất động sản dự báo sẽ trở lại đường đua.
GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ 2022

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ 2022

9 tháng năm 2023, GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn các năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, mức này thấp hơn đáng kể so với tốc độ 7,35%, 7,3% của 9 tháng năm 2018, 2019 và 8,85% của 9 tháng năm 2022.
Thị trường ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam tiếp tục giảm

Thị trường ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam tiếp tục giảm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 8 vừa qua giảm tới 22,4% so với tháng trước.
ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 ở mức 5,8%

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 ở mức 5,8%

Theo báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) tháng 9/2023 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố mới đây, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5,8% trong năm 2023 và 6% trong năm 2024, so với dự báo hồi tháng 4 năm 2023 lần lượt là 6,5% và 6,8%, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Tin khác

Bất động sản ngành kinh tế mũi nhọn giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế

Bất động sản ngành kinh tế mũi nhọn giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế

Bất động sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp ngân sách lớn và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội đối với một quốc gia. Không những vậy, ngành bất động sản còn có công lớn trong đô thị hoá, tạo dựng lối sống mới văn minh, hiện đại của nước Việt Nam đang phát triển. Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh như vậy tại Diễn đàn Phát triển bền vững thị trường bất động sản và trao chứng nhận cho các dự án đáng sống 2023.
Cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ để phát triển bền vững thị trường bất động sản

Cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ để phát triển bền vững thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản thời gian qua đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Các chuyên gia cho rằng, cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ để phát triển bền vững thị trường bất động sản.
Thận trọng trong điều hành chính sách tỷ giá để kiểm soát lạm phát khi giá dầu tiên tục tăng

Thận trọng trong điều hành chính sách tỷ giá để kiểm soát lạm phát khi giá dầu tiên tục tăng

Giá dầu thế giới dần tiến gần đến mốc 100 USD/thùng đang dấy lên những lo ngại đến tình hình lạm phát. Xu hướng giá xăng dầu thế giới nửa cuối năm dự kiến sẽ còn nhiều biến động, đòi hỏi phải thận trọng trong điều hành chính sách tỷ giá và kiểm soát lạm phát trong nước.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia

Cục Tin học và thống kê tài chính, Viện Chiến lược và chính sách tài chính vừa đồng tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2023 (Vietnam Digital Finance 2023, VDF-2023), với chủ đề “Dữ liệu số - Nền tảng phát triển tài chính số bền vững”, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá đổ về Việt Nam trong một năm

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá đổ về Việt Nam trong một năm

Tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”, trong khuôn khổ triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền.
Luật Thủ đô cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật

Luật Thủ đô cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh nguyên tắc bản chất của Luật Thủ đô là đạo luật về phân quyền. Do đó, các quy định trong dự thảo luật cần được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô. Song song với việc phân quyền thì trong luật cần thiết kế các quy định về điều kiện, biện pháp bảo đảm thực hiện và cơ chế kiểm soát quyền lực.
TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình của UBND thành phố về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Điều tiết giá cả thị trường hợp lý đảm bảo cung cầu để kiểm soát lạm phát

Điều tiết giá cả thị trường hợp lý đảm bảo cung cầu để kiểm soát lạm phát

Sau khi tăng 0,88% trong tháng 8, những lo ngại dồn vào tháng 9 khi dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể tiếp tục đà tăng, khi vào năm học mới, mua sắm đồ dùng học tập trong các gia đình tăng, giá lương thực, thực phẩm tăng nhẹ sau thời điểm tăng lương, giá xăng được dự đoán có xu hướng tăng thời điểm cuối năm…
Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước

Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I với chủ đề: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu tại hội thảo.
Yêu cầu rà soát toàn bộ các chung cư mini và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Yêu cầu rà soát toàn bộ các chung cư mini và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (thường gọi là chung cư mini) để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở và có lối thoát nạn riêng.
Xem thêm
Phiên bản di động