Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý đầu tư Công nghệ Thủ Đô: Thông báo mua sắm bàn ghế trang cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo mua sắm bàn ghế trang cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
0000-00-00 00:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý đầu tư Công nghệ Thủ Đô
3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
4. Nội dung chính của gói thầu: Thông báo mua sắm bàn ghế trang cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 14-11-2022 18:39 đến ngày: 24-11-2022 19:02
9. Địa điểm:
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu:
15. Thời điểm đóng thầu:
16. Số điện thoại liên hệ: 0915696009
17. Địa chỉ Email: phongkhtc.sotuyenquang@moet.edu.vn
18. Mã chuyển khoản: 315/221226_1051923_2461005
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trung tâm Thông tin, Tư vấn về Tài sản và Dịch vụ Tài chính: Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung gói thầu

Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung gói thầu "Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2022".

Quỹ đầu tư phát triển Hải Phòng: Công khai phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung của 2 gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị và khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2022

Công khai phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung của 2 gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị và khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2022.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai: Thông báo thỏa thuận khung mua sắm, lắp đặt tài sản, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị

Thông báo thỏa thuận khung mua sắm, lắp đặt tài sản, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị.

Sở Tài chính Bình Định: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 7)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 7).

Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng: Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung của gói thầu số 1 mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2022

Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung của gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2022.

Trường Tiểu học Hồng Kỳ: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phá dỡ công trình xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học và thanh lý vật tư thu hồi thuộc trường Tiểu học Hồng Kỳ

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phá dỡ công trình xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học và thanh lý vật tư thu hồi thuộc trường Tiểu học Hồng Kỳ.

Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm tập trung máy in cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2022"

Thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm tập trung máy in cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2022".

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận: Đấu thầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết

Đấu thầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết triển khai Phòng tiêm chủng vắc xin chất lượng cao của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận.

Quỹ đầu tư phát triển Hải Phòng: Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung gói thầu mua sắm máy móc thiết bị cho khối quận huyện năm 2022.

Sở Tài chính Bình Định: Thông báo mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 5)

Thông báo mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 5).
Phiên bản di động