Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá quyền thu phí chợ Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Đấu giá quyền thu phí Chợ Thạnh Lạc Đông; thời gian thu phí 02 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Địa chỉ: Ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
4. Địa điểm bán đấu giá: Tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt. Địa chỉ: Ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
5. Tên đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá quyền thu phí Chợ Thạnh Lạc Đông; thời gian thu phí 02 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Địa chỉ: Ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 06-08-2022 07:30 đến ngày: 26-08-2022 17:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 16-08-2022 08:00 đến ngày: 17-08-2022 17:00
10. Thời gian bán đấu giá: 29-08-2022 08:00
11. Số điện thoại liên hệ: (0273) 3 555 679
12. Địa chỉ Email: lsunguyenhuutai@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: CongtydaugiaHopdanhgocong1399068
14. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt: Đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất trên địa bàn thị trấn Cam Lộ

Đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất thuộc thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia: Bán đấu giá 01 xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu ISZU Trooper biển kiểm soát 29A-040.77

Bán đấu giá lô tài sản thanh lý bao gồm: 01 xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu ISZU Trooper, biển kiểm soát: 29A-040.77; Số khung: JACUBS25G17100925; Số máy: 045866 và các máy móc, thiết bị văn phòng đã qua sử dụng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá quyền cho thuê hồ bơi

Đấu giá quyền cho thuê hồ bơi. Diện tích: 333m2. Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/tháng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất: Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin của Trường THCS Trung Nhứt

Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin của Trường THCS Trung Nhứt.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị: Đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất ở trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất ở trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá quyền cho thuê mặt bằng giữ xe

Đấu giá quyền cho thuê mặt bằng giữ xe. Diện tích: 240m2. Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/tháng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam: Đấu giá xe ô tô Mitsubishi, biển kiểm soát 21A-002.65

Đấu giá xe ô tô Mitsubishi, biển kiểm soát 21A-002.65; năm sản xuất: 1994 của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái.

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ: Đấu giá 1 lô tài sản gồm nồi, míc các loại

Đấu giá 01 lô tài sản gồm nồi, míc các loại là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quyết định số 227/QĐ-XPHC ngày 26/5/2022 của Công an huyện Thanh Ba.

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất: Đấu giá 140 xe mô tô, xe gắn máy các loại đủ điều kiện đăng ký lưu hành và 323 xe mô tô, xe gắn máy các loại không đủ điều kiện đăng ký lưu hành

Đấu giá 140 xe mô tô, xe gắn máy các loại đủ điều kiện đăng ký lưu hành và 323 xe mô tô, xe gắn máy các loại không đủ điều kiện đăng ký lưu hành.

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất: Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin của Trường THCS Tân Lộc

Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin của Trường THCS Tân Lộc,
Phiên bản di động