Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2