Viễn thông Bạc Liêu – Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam.