Viễn thông Bến Tre - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.